Katowice_2017_06_23 (APS i SMPS Z1)

Katowice_BCR_01

50°16'14" N   19°01'35" E
Okres prowadzenia pomiarów - od 2017-06-23 11:55 do 2017-06-30 11:00 (Pomiar historyczny)

Opis stanowiska

Stanowisko zlokalizowane w pobliżu siedziby Śląskiego centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa

Opis pomiaru

Pomiar rozkładów ziarnowych

Parametry

1
0,3
long

Wykresy

Rodzaj wykresu: Odświeżanie: Okres: Data: Skala logarytmiczna Koncentracja masowa dN/dLogD
loading...

Dane

CH6
CH5
CH4
CH3
CH2
CH1
1 2 3 4
Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 dla pomiarów uśrednionych w przeciągu 24 godzin wynosi 50 μg/m³ (Polska, Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Legenda

 •  
  <222 cząsteczek/cm³
 •  
  222-444 cząsteczek/cm³
 •  
  444-667 cząsteczek/cm³
 •  
  667-889 cząsteczek/cm³
 •  
  889-1111 cząsteczek/cm³
 •  
  1111-1333 cząsteczek/cm³
 •  
  >1333 cząsteczek/cm³
 • CH1: 20-30 nm
 • CH2: 30-50 nm
 • CH3: 50-70 nm
 • CH4: 70-100 nm
 • CH5: 100-200 nm
 • CH6: >200 nm

Otwórz w nowym oknie...
Partnerzy projektu: