Prezentacja Google Maps OpenStreetMaps     Prognoza wskaźnika jakości powietrza, wybór legendy polska (PL) czeska (CZ)

Legenda  pokaż ukryj 

Emisja liniowa [kg/km/rok] Emisja PM10 ze źródeł
przemysłowych [t/rok]
Średnia roczna
wartość PM10 [µg/m³]
Emisja PM10 z palenisk
lokalnych [kg/mieszkanca/rok]
Calkowita emisja PM10
dla gminy [kg/mieszkanca/rok]
Wskaźniki jakość powietrza AQI
PL CZ  
1 1 Bardzo dobra
2 2 Dobra
3 3 Umiarkowana
4 4 Zła
5 5 Bardzo zła
6 6 Ekstremalnie zła
    Brak danych
pomiary bieżące
pomiary bieżące pomiary bieżące

< 150
<10 <20 <1 <5
pomiar historyczne
pomiar historyczne pomiar historyczne

150-300
10 - 20 20 - 35 1 - 2 5 - 10

300-500
20 - 50 35 - 50 2 - 5 10 - 20

500 - 1000
50 - 100 50 - 70 5 - 10 20 - 30

> 1000
> 100 >70 >10 >30